Unser Trainerteam

 

Renshi
Erwin Ditsios

5. Dan Jiu Jitsu
3. Dan Kyusho Jitsu
1. Dan Goshindo

betreibt Jiu Jitsu seit 1992

- staatlich geprüfter Lehrwart
- KRI Kyusho Jitsu Modul 5 Graduate /
Club & Style Instructor

 

Sensei
Christian Eberl

4. Dan Jiu Jitsu
3. Dan Kyusho Jitsu
1. Dan Goshindo

betreibt Jiu Jitsu seit 2001

- staatlich geprüfter Lehrwart
- KRI Kyusho Jitsu Modul 5 Graduate /
Club & Style Instructor

 

Sensei
Andreas Rudl

2. Dan Jiu Jitsu

betreibt Jiu Jitsu seit 2004

- staatlich geprüfter Instruktor
- KRI Kyusho Jitsu Module 2 Graduate

Sensei
Robert Hirschegger

1. Dan Jiu Jitsu

betreibt Jiu Jitsu seit 2008

- staatlich geprüfter Lehrwart
- KRI Kyusho Jitsu Module 2 Graduate